Mọi thứ chúng tôi làm sẽ giúp cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn

 

Sứ mệnh & Tầm nhìn

 
Tầm nhìn

Hướng đến việc phục vụ lâu dài, và trở thành thương hiệu đáng tin cậy hàng đầu thế giới.

 

Sứ mệnh

Theo đuổi và đổi mới khoa học và công nghệ, đi đầu trong sản xuất tiên tiến với việc

lấy trí tuệ làm cốt lõi, và mang lại hạnh phúc cho hàng triệu gia đình bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 

Sứ mệnh & Tầm nhìn

 
Tầm nhìn

Hướng đến việc phục vụ lâu dài, và trở thành thương hiệu đáng tin cậy hàng đầu thế giới.

 

Sứ mệnh

Theo đuổi và đổi mới khoa học và công nghệ, đi đầu trong sản xuất tiên tiến với việc

lấy trí tuệ làm cốt lõi, và mang lại hạnh phúc cho hàng triệu gia đình bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

 

Giá trị cốt lõi

 

 

 

Giá trị cốt lõi

 

 

Integrity

Innovation

Customer Focus

Sustainability

 

Chúng tôi luôn tuân thủ các giá trị cốt lõi của Chính trực, Đổi mới, Tập trung vào Khách hàng và Tính bền vững: Phát triển bền vững và lành mạnh nhờ vào đội ngũ cán bộ ngay thẳng và văn hóa doanh nghiệp tốt, coi trọng đầu tư R&D, ưu tiên lấy khách hàng làm trung tâm và quan trọng nhất là thúc đẩy đô thị chính xác. quản lý và góp phần phát triển thành phố bền vững.

 

 

Chúng tôi luôn tuân thủ các giá trị cốt lõi của Chính trực, Đổi mới, Tập trung vào Khách hàng và Tính bền vững: Phát triển bền vững và lành mạnh nhờ vào đội ngũ cán bộ ngay thẳng và văn hóa doanh nghiệp tốt, coi trọng đầu tư R&D, ưu tiên lấy khách hàng làm trung tâm và quan trọng nhất là thúc đẩy đô thị chính xác. quản lý và góp phần phát triển thành phố bền vững.

 

Tích cực hoạt động phúc lợi xã hội

Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này. Những cookie này rất thiết yếu và sẽ luôn được kích hoạt. Hisense cũng sử dụng Cookie Tuỳ Chọn để cải thiện tính năng của trang web, phân tích việc sử dụng trang web và tương tác với các bên thứ ba. Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận Cookie", bạn đồng ý với việc đặt Cookie Tuỳ Chọn trên thiết bị của bạn. Vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tìm hiểu thêm về cách Hisense Vietnam sử dụng dữ liệu cá nhân.Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này.