Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 

 

Hisense tích cực hướng tới phúc lợi công cộng xã hội và chủ động đảm nhận trách nhiệm xã hội, vốn đã ăn sâu vào văn hóa Hisense và được lan truyền trên toàn thế giới cùng với sự phát triển toàn cầu của thương hiệu Hisense.

 

 

 

 

Hisense tích cực hướng tới phúc lợi công cộng xã hội và chủ động đảm nhận trách nhiệm xã hội, vốn đã ăn sâu vào văn hóa Hisense và được lan truyền trên toàn thế giới cùng với sự phát triển toàn cầu của thương hiệu Hisense.

 

 

Phúc lợi xã hội

 

Chúng tôi cam kết chăm sóc cho trẻ em

Giáo dục

 

Chúng tôi khuyến khích trẻ dũng cảm đối mặt với cuộc sống và thay đổi số phận của chính mình bằng cách học hỏi

Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này. Những cookie này rất thiết yếu và sẽ luôn được kích hoạt. Hisense cũng sử dụng Cookie Tuỳ Chọn để cải thiện tính năng của trang web, phân tích việc sử dụng trang web và tương tác với các bên thứ ba. Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận Cookie", bạn đồng ý với việc đặt Cookie Tuỳ Chọn trên thiết bị của bạn. Vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tìm hiểu thêm về cách Hisense Vietnam sử dụng dữ liệu cá nhân.Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này.