Lĩnh vực kinh doanh

 

 

Hisense

3 nhóm tập đoàn cốt lõi

 

 

Vào tháng 7 năm 2018, các công ty sản phẩm tích hợp của Hisense có ngành, 

công nghệ hoặc phương thức kinh doanh tương tự để thực hiện chia sẻ tài nguyên và quản lý, 

đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Ba nhóm công nghiệp bao gồm Tập đoàn thông tin điện tử Hisense,

Tập đoàn thiết bị gia dụng Hisense, Tập đoàn công nghệ thông minh Hisense.

 

 

 

 

 

Hisense

3 nhóm tập đoàn cốt lõi

 

 

Vào tháng 7 năm 2018, các công ty sản phẩm tích hợp của Hisense có ngành, 

công nghệ hoặc phương thức kinh doanh tương tự để thực hiện chia sẻ tài nguyên và quản lý, 

đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Ba nhóm công nghiệp bao gồm Tập đoàn thông tin điện tử Hisense,

Tập đoàn thiết bị gia dụng Hisense, Tập đoàn công nghệ thông minh Hisense.

 

 

 

Hisense

 

Nhóm thiết bị công nghệ thông tin

Màn hình laser Hisense
Màn hình thương mại Hisense
Công nghệ Juhaokan
Các thiết bị điện tử thông minh
Công nghệ hình ảnh sắc nét
Thiết bị giao tiếp Hisense
Công nghệ Hi-Image
Trung tâm R&D

Hisense

Nhóm thiết bị trong nhà

Tủ lạnh
Điều hòa
Máy giặt
Hệ thống điều hòa Hisense - Hitachi
Thiết bị bếp & nhà tắm
Chuỗi làm mát thương mại
Tập đoàn kiểu mẫu
Thiết bị bảo vệ môi trường
Trung tâm R&D của thiết bị trong nhà

Hisense

 

Nhóm thiết bị thông minh

Công nghệ chuyển đổi
Thiết bị y tế
Thiết bị nhà thông minh
JuConnect Company
Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này. Những cookie này rất thiết yếu và sẽ luôn được kích hoạt. Hisense cũng sử dụng Cookie Tuỳ Chọn để cải thiện tính năng của trang web, phân tích việc sử dụng trang web và tương tác với các bên thứ ba. Bằng cách nhấp vào "Chấp nhận Cookie", bạn đồng ý với việc đặt Cookie Tuỳ Chọn trên thiết bị của bạn. Vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và tìm hiểu thêm về cách Hisense Vietnam sử dụng dữ liệu cá nhân.Thông tin về các loại Cookie trên trang này Hisense sử dụng những cookie Thực Sự Cần Thiết để vận hành trang web này.